Priser

Prisen for en plads i 2019 er 7730,00. Det kommunale tilskud er på 5730,00. Det betyder at jeres egenbetaling er på 2000,00 kr.

Betaling sker forud og skal være mig i hænde senest den sidste hverdag i måneden. Senest d.10 vil kommunen sætte tilskuddet på 5730,00 ind på jeres konto (kommunen har oplyst mig om, at der som regel kun går 3 hverdage, før I har tilskuddet). Pladsen betales månedsvis forud. Der betales 12 gange om året.