Priser

Prisen for en plads i 2020 er 7891,00. Det kommunale tilskud er på 5891,00. Det betyder at jeres egenbetaling er på 2000,00 kr. En plads hos mig, er ca 600,00 kr. billigere end en kommunal dagplejeplads.

Betaling sker forud og skal være mig i hænde senest den sidste hverdag i måneden. Senest d.10 vil kommunen sætte tilskuddet ind på jeres konto (kommunen har oplyst mig om, at der som regel kun går 3 hverdage, før I har tilskuddet). Pladsen betales månedsvis forud. Der betales 12 gange om året.